ERDAL ETİKET YÖNETİM OFİSİ

OFİS
2012
MİMARİ PROJE

Kemalpaşa O.S.B / İzmir 

1.365 m2

Binanın tasarımına, prefabrike taşıyıcı sistemi tamamlanmış haldeyken başlanmış, işveren ihtiyaçları detaylı bir çalışma ile irdelenerek, mimari ihtiyaç programı yeniden belirlenmiş ve eski proje, taşıyıcı sistemin çizdiği sınırlar dahilinde tamamen değiştirilerek revize edilmiştir.

Prefabrike taşıyıcı sistemin zorladığı basmakalıp mekanlar, orta aksta cepheyi yapılaşma sınırı dahilinde, dışa doğru öteleyip, bazı tablalı kirişlerin kaldırmasıyla ve çatıda açılan boşluklarla, 3. boyutta zenginleştirilmiştir. Zemin katta her iki kattan hissedilen bir iç bahçe oluşturulmuştur. Tamamen şeffaf ana toplantı odası tüm ofis mekanların odağı konumundadır.

Binanın batı-kuzeybatıya bakan uzun cephesinde , lokal yıl içi güneşlenme etüdü yapılarak, otomatik güneş kontrol elemanları ile organize edilmiştir. Böylece gün ışığından endirekt saatlerde maksimum fayda sağlanmış, öğleden sonraları ise gün ışığının doğrudan bina içine girmesi kontrol edilmiştir.