GENSER AKARCA EVLERİ

KONUT
2015
MİMARİ TASARIM

Birbirlerine komşu yapı adaları üzerinde yer alan, yaklaşık 250'şer m2'lik üç ayrı parselin, bir arada ele alınmasıyla tasarlanan proje, mimari çözümleri ile düşük m2'lerde nitelikli mekanlara ulaşmayı amaçlamaktadır. Her arsanın farklı topoğrafik yapısı titizlikle ele alınmış ve yaşam mahallerinin, dış mekanla ilişkisi süreklilik arz edecek şekilde kurgulanmıştır. 

Binaların yöneliminde, deniz manzarası kadar, güneşle kurdukları ilişki de etkili olmuştur.