SAY REKLAM YÖNETİM OFİSLERİ

OFİS
2011
MİMARİ PROJE + UYGULAMA

İzmir  1.350 M2

Fabrika üretim holü üzerinde,  ilk iki aksta yer alan mevcut üst yönetim ofisi ile  son üç aks üzerinde yer alan personel yemekhanesi, çelik konstrüksiyon bir asma kat ile birbirine bağlanarak tüm bina yeniden tasarlanmıştır.

Mevcut çatı örtüsü kaldırılmış yerine, yerel yıllık güneş konumuna göre tasarlanmış, çatı penceresi de içeren yeni çatı örtüsü projelendirilmiştir.

Ofisler içersinde yer alan tüm doğrama sistemleri, sabit ve hareketli mobilyalar, aydınlatma elemanları proje özelinde tek tek tasarlanarak, üretilmiştir.